Bij de organisatie van exposities streeft Eindhoven in Beeld naar thema’s die kenmerkend zijn voor Eindhoven, dan wel aansluiten bij actuele gebeurtenissen.
De posters worden door onze vrijwilligers ontworpen, en krijgen veel waardering voor de originaliteit en de compositie van de creatie.
Voor elke expositie wordt een zogenoemd expoboekje samengesteld waarin de verschillende geëxposeerde onderwerpen nader zijn uitgewerkt. Het boekje biedt een verdieping in de verschillende facetten die een relatie hebben met het centrale thema van de tentoonstelling.
De historici, die deel uitmaken van de expositiegroep, geven een extra impuls en diepgang aan de historische waarde en inhoud van de tekst.
Bovendien worden voor elke expositie thematische films gemaakt op basis van nieuwe opnames en archiefbeelden: aldus blijft de geschiedenis levend en herkenbaar voor iedereen.

Bezoek

Gasfabriek 4
5613 CP Eindhoven
Open: maandag t/m vrijdag

Ontwikkelingen in de binnenstad

Van de afgelopen 150 jaar.
Expositie open tot april 2024.

Stadswandeling

Rondleidingen door de stad Eindhoven aan de hand van oude afbeeldingen